Hoe werkt de waarschuwing voor gevaarlijke bochten?

Bij Liberty Rider is de overgrote meerderheid motorrijder. We weten dus maar al te goed dat de weg onvoorspelbaar is. We weten ook in welke mate de – zelfs grote – snelheidsbeperkingen vanuit een algemene logica zijn opgesteld. Een veldweg = veel verschillende gebruikers, bochten in verschillende vormen en vaak slechts één snelheidsbeperking.

 

De 'Gevaarlijke bochten' geven extra informatie.

Algemeen genomen zijn er twee factoren die maken dat je bij een bocht risico kan lopen:

  • De vorm van de bocht
  • De snelheid waarmee je de bocht neemt

Op zich kan elke bocht gevaarlijk zijn als je veel te snel rijdt, maar het omgekeerde is ook waar: als je heel traag rijdt, is geen enkele bocht gevaarlijk.

Het principe is dus eenvoudig: als je te snel een bocht neemt die een gevaarlijke vorm heeft, dan hoor je dat via je intercom of krijg je een visuele waarschuwing.

 

Worden alle bochten in aanmerking genomen?

Nee, we houden geen rekening met alle bochten.

We waarschuwen je enkel voor scherpe bochten, namelijk bochten met een sterke verandering van richting over een korte afstand.

Een zeer lange bocht beschouwen we niet als gevaarlijk. De snelheid waarmee je de bocht neemt, heeft te weinig invloed op het gevaar om daarvoor een waarschuwing te geven. Je loopt niet het risico om verrast te worden door de bocht; als je de bocht zeer snel neemt, dan betekent dit dat je je bewust bent van je eigen grenzen en van het gevaar. We zullen je daar niet bij storen.

Ook in de stad houden we geen rekening met de bochten. Je weet dat de snelheidsbeperking laag is, alles kan gevaarlijk zijn. De gevoeligheid zou er dus te hoog liggen.

Bij een opeenvolging van scherpe bochten (< 300 m tussen twee bochten) waarschuwen we je alleen voor de eerste scherpe bocht om je niet te overbelasten.

 

Wordt rekening gehouden met de snelheid?

We registreren je snelheid nooit, maar dat betekent niet dat je telefoon ze op dat moment niet bijhoudt. 

We hebben dan ook over tal van zones met gevaarlijke bochten gereden om vast te stellen welke snelheid redelijk is. Zo hebben we een berekeningsformule bepaald om de vorm van een bocht te koppelen aan een doorgangssnelheid. Drie snelheden om precies te zijn: die van een beginner, die van een gevorderde en die van een ervaren motorrijder.

Zo hebben we voor elke bocht bepaald tegen welke snelheid je de bocht zonder risico kan nemen.

 

Hoe schakel ik de optie uit?

Klik in je gps gewoon op 'Opties' en vink het vakje 'Waarschuwing bochten' uit.

 

 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)