Maakt de GPS me attent op flitspalen?

De GPS van Liberty Rider kan u waarschuwen voor controlezones in overeenstemming met de Franse wetgeving. Het kan hun exacte locatie niet geven. De GPS meldt evenmin mobiele flitszones en het is niet mogelijk hun locatie te melden. Wanneer u een controlezone binnengaat, waarschuwt de GPS u met een geluids- en visuele melding.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)