Delen van rit in- en uitschakelen

Met de functie 'rit delen' kun je bij vertrek en aankomst een sms sturen naar de contacten die je hebt geselecteerd. Die sms'en bevatten een link waarmee ze tijdens je motortocht rechtstreeks kunnen zien waar je je bevindt.

Je moet het versturen van die sms'en telkens manueel valideren.

Hoe activeer ik deze functie?

Het pictogram boven je weekoverzicht toont of de sms is geactiveerd. Dan staat het in het groen.

Denk erom: om alles correct te laten werken, moet je eerst bepalen welke contacten je sms'en zullen ontvangen. Anders doe je dat via Beheer > Contacten. Het vakje 'Locatie delen' moet aangevinkt zijn.
Delen van rit uitschakelen

Dan moet je de vorige verrichting herhalen ! 

De functie is uitgeschakeld wanneer ze in het grijs staat.

 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)