Het volume van de GPS wijzigen

Op iOS

Op iOS is het GPS-volume rechtstreeks gekoppeld aan het telefoonvolume. U kunt het volume verhogen/verlagen met de toetsen op uw telefoon

Op Android

Om het volume van Liberty Rider GPS op Android te regelen, moet je het geluid van het mediakanaal van je telefoon harder zetten.

Druk op een volumeknop.
Druk rechts op "Instellingen": of .
Als de optie "Instellingen" niet verschijnt, volg dan de procedure voor oudere versies van Android.
Stel elke volumeregelaar in op het gewenste niveau:
Volume van multimedia-inhoud: muziek, video's, spelletjes en andere: verhoogt het geluid


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)