Stem van de gps wijzigen

Op iPhone:

Op iOS gebruikt de gps de stem die op je telefoon is ingesteld.

Je kunt deze dus wijzigen als volgt:

  1. Instellingen
  2. Toegankelijkheid
  3. Spraak
  4. Stem
  5. Selecteer een taal naar keuze
  6. Klik op het pictogram om een stem naar keuze te downloaden (of selecteer ze als ze al gedownload is)
  7. Start je telefoon opnieuw op

Opmerking: voor de vrouwelijke Siri-stem in het Frans gebeurt het dat de aanpassing vrij lang uitblijft of zelfs helemaal niet plaatsvindt. We raden je aan om de stem Aurélie te selecteren als je een vrouwelijke stem wenst.

Op Android

De stem van de gps hangt af van de taal die je op je telefoon gebruikt. Het is momenteel niet mogelijk om de stem te wijzigen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)