ONE PLUS – Mijn app sluit wanneer ik rijd: energiebesparing uitschakelen

Wat scheelt er met mijn telefoon? 

Vandaag staan de One Plus bekend als de striktste telefoons op het vlak van prestaties op de achtergrond. 

Het systeem zorgt ervoor dat de gebruiker een hele reeks parameters uitschakelt en dat hij dat telkens opnieuw moet doen. 
Het besturingssysteem van One Plus sluit de apps willekeurig af door de instelling 'Geoptimaliseerd' zelf ongedaan te maken. 

 

Hoe kan ik die instelling uitschakelen? 

We raden je aan om verschillende handelingen te doen.

In eerste instantie moet je je app vergrendelen. 

  • Geef je multitaskmenu weer terwijl je app geopend is
  • Klik dan op Meeren vervolgens op Vergrendelen

Vervolgens: 

  • Ga naar de instellingen van je telefoon
  • Daar vind je 'Batterij'
  • Klik in die instellingen op 'Batterij sparen' en schakel ze uit
  • Open in de instellingen 'Adaptieve batterij' en schakel ze uit
  • Ga tenslotte naar de 'Batterij-opties', zoek Liberty Rider en klik op 'Niet optimaliseren'

 

Nadat je op je telefoon de juiste handeling hebt gedaan, nodig ik je uit om opnieuw met Liberty Rider te rijden. Als je vaststelt dat het probleem blijft, kun je contact opnemen met ons supportteam. 

We zullen alles doen om je te helpen ✌


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)