Android 11 - Veranderingen in autorisaties

Sinds 16/09 is Android 11 aangekomen op Android-telefoons. Dit impliceert een wijziging van uw locatie-instellingen. 

Wat verandert er? 

Net als op iOS moet je nu de locatie op "Always" zetten om de app goed te laten werken. 

Waarom is dat? 

Google heeft door de druk van de gebruiker een privacyniveau aan uw instellingen toegevoegd.

Wat moet ik doen?


Ga naar uw Android-instellingen en zoek naar "Applications".
In Beheer Toepassingen, zoek naar Liberty Rider
In "Machtigingen", laat alles toe, en klik op "Altijd" voor de locatie. Ter herinnering, we kijken niet waar je bent, maar dit is om de automatische lancering te laten werken, evenals het volgen van de route en de bescherming in het algemeen. 😉

Vergeet niet het vinkje te zetten bij het verwijderen van rechten als deze niet worden gebruikt. 

 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)