Ik heb geluidsproblemen - Android

Spreekt de GPS niet snel genoeg, of wordt het volume niet zachter gezet als u naar muziek luistert? 

Deze instructies moeten u helpen uw probleem op te lossen: 

- Open uw toestelinstellingen

- Zoek op “Toegankelijkheid” (of gebruik de directe zoekfunctie)

- Klik op “Tekst-naar-Spraak 

- Pas de cadans en toon aan, zodat u beter begrijpt wat de GPS u vertelt :sourire_et_yeux_rieurs:


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)