Vereiste minimumversie van Android

De minimaal aanvaarde versie is Android 6

Bij oudere versies zijn updates niet meer ondersteund en kan de stabiliteit niet gegarandeerd worden.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)