Er wordt mij gevraagd om de locatie 'Altijd' te activeren

Sinds de update 1.22.2 van je app en telkens je de app opent, vragen we je om de locatie 'Altijd' te activeren

 

Waarom hebben we deze machtiging nodig?

Deze nieuwe instelling voor het gebruik van Liberty Rider hangt samen met het achtergrondprobleem dat sommigen onder jullie ondervinden. De app schakelt zichzelf uit na enkele minuten rijden. 

Door de locatie 'Altijd' toe te staan, hebben we daarvoor een oplossing gevonden. Met die instelling kan het iOS-systeem Liberty Rider 'wakker maken' als je je verplaatst. Als je telefoon beslist om de app uit te schakelen, wordt deze na enkele meters automatisch opnieuw opgestart om je opnieuw te beschermen. 

Deze machtiging dient dus enkel om te weten dat je in beweging bent. We gebruiken je locatie niet permanent, en maken je batterij dus niet leeg.

Opgelet: om de machtiging te laten werken, moet de functie Ververs op achtergrond actief zijn voor Liberty Rider, en moet je de energiebesparingsmodus dus uitschakelen. Lees dit artikel voor meer informatie.

Hoe activeer ik deze machtiging?

Als je GO! doet, als dat nog niet hebt gedaan, krijg je een pop-up met de stand van zaken:

Druk op 'Altijd toestaan', je komt terecht in de systeeminstellingen van Liberty Rider, druk op 'Locatie' en vervolgens op 'Altijd'. Druk links bovenaan op 'Liberty Rider' om rechtstreeks terug te keren naar de app, de bescherming start onmiddellijk!

 

 

En als je ze niet wilt activeren? 

Dan laat je jouw locatie staan op 'Bij gebruik van de app'. Maar telkens als je een rit start, zullen we je vragen om de instelling te veranderen, want we willen je veiligheid garanderen. Je mag de pop-up negeren en zo verder rijden, aan jou de keuze.

Als je 'Altijd' niet activeert, is de kans groter dat je app wordt afgesloten en dat je niet beschermd bent tot het einde van je rit.

Liberty Rider gebruikt de geolocatie alleen wanneer je ze nodig hebt!

Je moet rekening houden met het verschil tussen 'Toegang tot geolocatie toestaan' en 'Toegang geven tot geolocatie'. De eerste functie verbruikt geen batterij en wil niet zeggen dat we toegang zullen hebben tot je geolocatie.

De lokalisatie gebeurt pas als je met de app rijdt en de bescherming inschakelt.

Ons beleid blijft hetzelfde. Bij Liberty zijn je gegevens veilig en ze worden nooit verspreid. We houden ook je snelheid niet bij. 

Onze motivatie blijft dezelfde: levens redden. Door ervoor te zorgen dat de app je hele rit lang blijft werken, en dat we de app dus opnieuw kunnen opstarten als ze stopt. 

Als je naar Instellingen en dan naar Privacy gaat, krijg je een lijst van de apps die de voorbije 24 uur toegang hadden tot je locatie.

Als je Liberty Rider langer dan 24 uur niet gebruikt, zul je zien dat de app niet meer is aangevinkt in de lijst, wat betekent dat we je locatie niet nodig hadden, ook al heb je ons toegang gegeven. Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen de 'Toegang toestaan' en 'Toegang krijgen'.

 

Effect op je batterij?

Geen. Er is geen effect op je batterij, de app verbruikt dezelfde energie. Alles hangt uiteraard af van welke apps er naast Liberty geopend zijn wanneer je rijdt.

We hebben toegang tot je geolocatie, ook al is de app niet actief, dat is alles wat verandert en dat heeft geen impact op je batterij, want we hebben niet meer dan vroeger toegang tot je geolocatie. 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)