Mijn rit staat niet in mijn geschiedenis

Als je rit niet in je geschiedenis staat, kan dat verschillende oorzaken hebben:

  • De app heeft zichzelf afgesloten

  • Je had onvoldoende netwerk op het ogenblik van de STOP

  • Onze servers zijn overbelast en kunnen je nu geen antwoord geven.

 

Je rit komt sowieso automatisch in je geschiedenis 24 uur na de start ervan. Vergeet niet je Flooz te verzamelen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)