Welke informatie wordt aan de verzekeraars meegedeeld?

Liberty Rider bestaat in de eerste plaats uit een team van motorrijders die zich inzetten om je veilig en met een gerust gemoed te laten rijden. De vertrouwelijkheid van de gegevens die we over jou hebben, is belangrijk voor ons. Want deze gegevens zijn van jou en niet van ons. 

Dit zijn de enige gegevens die we naar je verzekeraar sturen: 

  • de elementen om je bij de activering van je voordelen te identificeren, zodat we zeker zijn dat je momenteel wel bij hen verzekerd bent;
    • je naam en aansluitingsnummer voor Macif;
    • je inschrijvingsnummer voor Matmut op het ogenblik van de activering van je voordelen, zodat we zeker zijn dat je wel bij hen verzekerd bent;
  • de al dan niet activering van je voordelen.

De rest gaat noch ons noch je verzekeraar iets aan. We registreren je snelheid trouwens niet, want we hebben er op geen enkel moment toegang toe. Dat is een bewuste keuze van ons om jezelf en je privéleven te beschermen.

Die verschillende partnerships zijn er om iedere motorrijder de Liberty Rider-ervaring te laten beleven en niet om de gegevens van onze tribe te verkopen, dankzij wie Liberty Rider kan bestaan, laten we dat niet vergeten.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)