Ik ben al Premium, heb ik recht op de aangeboden voordelen?

Ben je al Premium en ben je aangesloten bij een verzekeraar die Premium aanbiedt, dan heb je uiteraard recht op alle voordelen, waarvan één jaar Liberty Premium.

We verlengen de einddatum van je vorige abonnement met één jaar.

Je moet wel zelf de automatische verlenging van je abonnement annuleren via de Play Store (op Android) of in de App Store (op iOS).

 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)