Al mijn gegevens zijn weg (Flooz, geschiedenis, profiel)

Je hebt je aangemeld met je vertrouwde inlogadres, maar je bent je informatie en je account kwijt! Zijn je Flooz en je geschiedenis verdwenen? Is je profiel leeg? Geen paniek! Je hebt je waarschijnlijk ingelogd op het verkeerde account of met het verkeerde inlogmiddel. 

Maar waarom vind ik mijn gegevens niet terug? 

Je bent inderdaad aangemeld met je inlogadres, maar misschien niet met het juiste account!

Er zijn verschillende mogelijkheden: 

Je hebt je account aangemaakt met een Gmail-adres 

Twee mogelijkheden: 

  • Je eerste login verliep via je Gmail-account en je bent dat vergeten. Je hebt dus je Gmail-adres ingevoerd zonder in te loggen via Google. 
    Volgens de app gaat het om een nieuw account.

 

  • Je hebt je de eerste keer aangemeld met je Gmail-adres zonder gebruik te maken van je Gmail-account. Door rechtstreeks in te loggen met de Google-knop maakt Liberty Rider voor jou een nieuw account aan.

 

Je hebt je account aangemaakt met je Facebook-account

Twee mogelijkheden: 

  •  Je hebt er gemakshalve voor gekozen om via Facebook in te loggen en toch vind je jouw gegevens niet terug.

Kijk of je Facebook-account wel klopt! 

Als je je wou aanmelden met het e-mailadres van je Facebook-account, zal de app een nieuw account aanmaken. 

  • Je hebt je de eerste keer aangemeld met hetzelfde adres als je Facebook-account en je hebt daar ingelogd via je account.

Probeer je aan te melden via e-mail en niet via Facebook.

 

Je hebt je account aangemaakt met je e-mailadres

  • Misschien heb je je de eerste keer met je e-mail aangemeld bij Liberty Rider.

Zonder gebruik te maken van Facebook of Google. Vind je je gegevens niet terug wanneer je je aanmeldt via Facebook of Google, dan kun je eens met je e-mail proberen. 

 

Als je niet met het juiste adres of account inlogt, maakt Liberty Rider sowieso een nieuw account aan.

 

Heb je het antwoord op je vraag niet gevonden? Stuur ons een e-mail via support@liberty-rider.com zodat we je kunnen helpen en het antwoord op je vraag in het helpcentrum kunnen toevoegen! Bedankt ✌️

 

 

 

 

 


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)