Een contact toevoegen en verwijderen

iPhone

Ga in het menu Beheer en vervolgens in Contact om een contact toe te voegen.
Je ziet een + rechts bovenaan op je scherm waarmee je via de contactbeheerder van je telefoon een contact kunt toevoegen.

Door op het pijltje rechts van je nieuwe contact te drukken, kun je gewoon aangeven of je hem een sms wilt sturen als je een rit met de app begint en beëindigt.

 

Android

Ga in het menu Beheer en vervolgens in Contact om een contact toe te voegen.
Je ziet een + rechts onderaan op je scherm waarmee je via de contactbeheerder van je telefoon een contact kunt toevoegen.

Door op het pijltje rechts van je nieuwe contact te drukken, kun je gewoon aangeven of je hem een sms wilt sturen wanneer je een rit met de app begint en beëindigt.

Een contact verwijderen

Wil je een contact uit je lijst verwijderen, ga dan naar Beheer > Contacten en glijd je vinger van rechts naar links over een contact om het te verwijderen.


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)