Hoe detecteert Liberty Rider ongevallen?

Het ongevalsdetectiesysteem is ontwikkeld binnen Liberty Rider en wordt al meer dan 5 jaar voortdurend verbeterd.

 Het Liberty Rider-algoritme is gebaseerd op het principe van machinaal leren. Het leert van ervaringen uit het verleden en eerdere resultaten. De prestaties zijn nu zeer hoog en maken het mogelijk met grote nauwkeurigheid een motorongeluk te herkennen.

Dit systeem werkt met twee hoofdwerktuigen:

De GPS - Deze wordt gebruikt om uw locatie op te vragen en te bepalen of u zich verplaatst of stilstaat.

Versnellingsmeter - Deze sensor wordt gebruikt om de fysieke belasting van je telefoon tijdens een motorongeluk te meten.

Wanneer een schok wordt gedetecteerd gevolgd door een plotselinge daling van de snelheid, heeft de toepassing een abnormale situatie gedetecteerd. Een alarm wordt geactiveerd op uw telefoon, u heeft 2 minuten om het handmatig uit te schakelen of automatisch door uw fiets te bewegen om het alarm te annuleren.

Als u wilt weten hoe de interventie van de hulpdiensten in zijn werk gaat, dan vindt u het hier!
En als je wilt weten welke landen gedekt worden door Liberty Rider, het is deze kant op!


How did we do?


Powered by HelpDocs (opens in a new tab)