Welke informatie wordt aan de verzekeraars meegedeeld?